Academia Comercială este prima universitate sătmăreană, apariţia ei în sistemul instituţiilor de învăţământ superior în această parte a ţării fiind necesară datorită creşterii explozive a cererii de economişti de pe piaţa muncii determinată, în principal, de implicarea tot mai accentuate a sistemului financiar, a celui bancar şi de asigurări în viaţa economică, precum şi de maturizarea activităţii firmelor nou apărute în peisajul economic sătmărean.

“VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!”

Academia Comercială oferă, în special tinerilor sătmăreni, dar şi celor din alte judeţe, posibilitatea de a se forma ca economişti, cu o solidă pregătire profesională.

Pentru anul universitar 2011-2012, ACADEMIA COMERCIALĂ face înscrieri la Facultatea Management Financiar Bancar, forma de învăţământ zi, la următoarele specializări:


Finanţe şi Bănci - în care pregăteşte specialişti în domeniul financiar, bancar, al contabilităţii unităţilor economice precum şi al administrării afacerilor pe pieţele monetare şi de capital.

Management - în care formează specialişti cu deprinderi manageriale, aptitudini comerciale şi comportament antreprenorial, în directă legatură cu solicitările cererii de muncă în IMM-uri, bănci, unităţi de asigurări, consulting, turism şi comerţ.

Contabilitate şi Informatică de Gestiune - în care pregăteşte specialişti în contabilitatea unităţilor de producţie, comerţ, turism şi servicii, a instituţiilor publice; specialişti în crearea şi utilizarea programelor informatice de gestiune.

Economia comerţului, turismului şi Serviciilor - în care pregăteşte specialişti pentru firmele de servicii din comerţ, turism.

 

 

SATU MARE

ACADEMIA COMERCIALĂ

str. Mihai Eminescu nr.5

loc. Satu Mare

România

 

Telefon: +40 - 0261-732310

Fax: +40 - 0261-732310

 

www.academiacomerciala.ro