/

 

 

Editors: prof. univ. dr. Marin Andreica

conf. univ. dr. Romulus Andreica

conf. univ. dr. Madalina Ecaterina Popescu

THE PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE

Cybernetics  MC Publishing House, Bucharest 2017

 ISBN 978-606-8288-02-4
ACADEMIA COMERCIALĂ SATU MARE

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR

 

CONFERINȚA  INTERNAȚIONALĂ

 

DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN CONDIȚII DE INSTABILITATE ECONOMICĂ
Ediția a VI-a

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY
6th edition

23 – 24 iunie 2017

Satu Mare

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Prof. univ. dr. Marin Andreica                          - ASE  București     Președinte

Prof. univ. dr. Florina Bran                               - ASE București

Prof. univ. dr. Sorin Briciu                                 Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia

Prof. univ. dr Paul Bocanete                           - Universitatea Tomis Constanta

Prof univ. dr,  Drago Cvijanovic                    - Inst. of Agric. Economics Belgrade

Prof.univ. dr.  Emilian Dobrescu                     -Inst. de Economie Natională

Prof. univ. dr. Cosmin Dobrin                          - ASE București

Prof. univ. dr. Cătălin  Dobrea                          - ASE București

Prof. univ. dr. Ioan Gaf-Deac                         - Biotera  București

Prof. univ. dr. Nicolae Georgescu                    - Univ. Alma Mater Sibiu

Prof. univ. dr. h.c. Florin Ionescu                    - Univ. Steinbeis, Germania

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor                          - ASE București

Prof. univ. dr. Mariana Iovitu                           - ASE București

Prof. univ. dr. Mohammad Jaradat       -           Univ. „Bogdan Vod㔠Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Gherghe Lepadatu                   - Universitatea Dimitrie Cantemir

Prof. univ. dr. Marian Năstase                          - ASE București

Prof. univ. dr. Ion Pârgaru                                - Univ. Politehnica București

Prof. univ. dr. Ion Pârțachi                                - ASEM Chișinău

Prof. univ. dr. Nick Pavel                                  - Ohio University, USA

Prof. univ. dr. Ion Popa                                      - ASE București

Prof. univ. dr Titus Slavici                                - Univ Ioan Slavici Timisoara

Prof. univ. dr. Sever Spanulescu                    - Universitatea Hyperion București

Prof. univ. dr. Ionel Subic                              - Inst. of Agric. Economics Belgrade

Prof. univ. dr. Alexandru Tașnadi                    - ASE București

Prof. univ. dr. Mihai Aristotel Ungureanu      - Univ. Romano Americană

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Conf. univ. dr. Romulus Andreica                   – Academia Comercială

Conf. univ. dr. Ioan Marian Miclăuș                –Academia Comercială

Conf. univ. dr. Cristina Andreica                     – Academia Comercială

Lect. univ. dr. Liliana Todor                            – Academia Comercială

Lect. univ. dr. Angela Andreica                       – Academia Comercială

Lect. univ. dr. Flavia Nistor                             – Academia Comercială

Lect. univ. dr. Tudor Andreica                         – Academia Comercială

Lect univ.dr. Maria-Lenuța Ciupac – Ulici      – Academia Comercială

Conf.univ dr Madalina Ecaterina Popescu       - ASE București

Drd. Eugen Albu                                               - ASE București


ACADEMIA COMERCIALA SATU MARE

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR

 

 

PROGRAMUL

CONFERINȚEI  INTERNATIONALE

 

DEZVOLTARE DURABILĂ

ÎN CONDIȚII DE INSTABILITATE ECONOMICĂ
Ediția a VI-a

 

Ziua 1:  23  iunie 2017

730 –  800:                   Înregistrarea participantilor

800 – 1100:                  Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni

1000– 1100:                Dezbatere Modele de contracte public-privat in domeniul utilitatilor publice. Studiu de caz APA NOVA

1100-  1200:                  Festivitatea de absolvire a promoției 2016-2017 a Academiei Comerciale

1200– 1330                            Conferinta „Dimensiunea spirituala a stiintei”Prof univ dr Constantin Dumitru DULCAN

1300  1530                             Masa de prânz

orele 1600 – 1930:        Continuarea lucrărilor pe secțiuni.

ora 20 :                      Cina festivă (Balul absolvenților)

 

                Ziua 2:  24 iunie 2017

orele   8 –  10:   Expoziție de carte, masă rotundă pe temele:

- Sprijin pentru întreprinzători; antreprenoriat și egalitate de șanse

- Managementul IMM-urilor cu activitate în zona transfrontalieră

-ora  1015  :  Plecare în excursie în Țara Oașului și în Maramureș pe itinerariul:

            Negrești - Oaș, Certeze, Săpânța (Cimitirul vesel), Sighetu-Marmației, Bârsana, Poienile Izei (Masă de prânz) și retur

 

 

Locul de desfășurare a lucrărilor simpozionului

Secțiunea I              - Amfiteatrul 1       

Secțiunea II             - Sala S101  

Secțiunea III           - Sala S102

Secțiunea IV           - Sala S103            

Secțiunea V             - Sala S201             -              

Masa rotundă          - Amfiteatrul 2        -              

 

 

 

 

 

Secțiunea I

Dezvoltarea durabil㖠premiză a echilibrului sistemelor socio-economice

 

Biroul secțiunii:

 

1. Prof. univ. dr. Florina Bran       –        ASE București

2. Prof. univ. dr. Marin Andreica –        ASE București

3.Prof.univ.dr. Ion Pârțachi               -      ASEM Chișinău

4.Prof univ dr Răzvan Cătălin Dobrea - ASE București

5. Prof. univ. dr. Ionel Subic             -     IAE Belgrad

 

1.A STUDY CONCERNING MACROECONOMIC CORRELATIONS ON THE BASIS OF ARIMA MODELS

Prof. Ion Pârțachi

 

2.INFORMAȚIA ȘI TRANSFERUL DE INFORMAȚIE

Prof.univ.dr.Florina Bran, Lect.univ.dr. Dumitru Alexandru Bodislav

 

3.EFFICIENCY OF CHANGE

Prof.univ.dr.Andreica Marin, Drd Eugen Albu

 

4.SHORT-TERM CHANGES IN WAGE DISTRIBUTION AFTER MINIMUM WAGE INCREASES IN ROMÂNIA

Conf.univ.dr.Mădădlina Ecaterina Popescu , dr.Eva  Militaru

 

5.STRATEGII DE AFACERI PENTRU ACTIVAREA POTENȚIALULUI INOVATIV AL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Conf.univ.dr.Carmen Valentina Rădulescu

 

6 .NOI ABORDĂRI ALE EVALUĂRII PERFORMANȚEI INVESTIȚIILOR PUBLICE

Prof. univ dr  Răzvan Cătălin Dobrea , drd.Marius Păcurari

 

7.PARTAJAREA IDENTITĂȚII ELECTRONICE IN CLOUD

Drd. Popescu Ion-Petru

 

8. FINANȚARE ÎN CONDIȚII DE INSTABILITATE

Drd.Marius Păcurari

 

9. ROLUL ASIGURĂRILOR ÎMPOTRIVA  CATASTROFELOR NATURALE

Drd. Ioana Popescu

 

10.IMPACTUL INVESTIȚIILOR ASUPRA MANAGEMENTULUI INOVATIV AL SERVICIILOR

Drd. Cristina Dima, Drd.Eugen Albu, Mihai Constantinescu

 

11. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI CUNOȘTINȚELOR ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ

Conf.univ.dr.Romulus Andreica, dr. Ghenade Ciobanu

 

12. REDUCING CORRUPTION FOR BETTER OIL FIELDS MANAGEMENT

Dr. Maria Loredana Popescu ,Lect. univ.dr. Angela Andreica,  Drd. Bogdan Pascu

 

13. GLOBALIZAREA ȘI EFECTELE ECOLOGICE

Lect.univ.dr.Dumitru Alexandru Bodislav, Prof.univ.dr. Florina Bran

 

14. SUPRAVIEȚUIREA ÎN CONTEXTUL CREȘTERII DEMOGRAFICE

Prof.univ.dr.Mariana Iovițu, Conf.univ.dr.Carmen Valentina Rădulescu

 

15.OPERABILITATEA ÎN MANAGEMENTUL MENTENANȚEI

Cătălin Alexandru Barbu

 

16.THE IMPACT OF ICT ON THE PERFORMANCE OF SMES IN ROMANIA VERSUS THOSE IN THE BUCHAREST-ILFOV REGION 

Drd. Valentin Popa

 

17. I DE PERFECȚIONARE A MANAGEMENTULUI OPERAȚIUNILOR DE TREZORERIE

Drd Marius Păcurari

 

18.MODELE DE CONTRACTE PUBLIC PRIVAT IN DOMENIUL UTILITATILOR PUBLICE 

Drd Eugen Albu

 

Raportori:

1. Conf. univ. dr. Ioan Marian Miclăuș  –  Academia Comercială

2. Lect. univ. dr. Alexandru Bologa  –  Academia Comercială

Secțiunea II

 

Dezvoltarea culturii antreprenoriale

pentru un management performant

 

 

Biroul secțiunii:

1         Prof. univ. dr. Ion Pârgaru         – Universitatea Politehnică București

2         Conf univ dr Madalina Ecaterina Popescu –ASE București

3          Conf. univ. dr. Ioan Marian Miclauș– Academia Comercială Satu Mare

4          Lect. univ. dr. Angela Andreica  -Academia Comercială Satu Mare

 

 

1.MARK TO MARKET, A NEW WAY OF MARKETING ALL AVAILABLE RESOURCES

Prof.univ.dr.Ion Pârgaru ,Prof.univ.dr.Felicia Stăncioiu

 

2 MANAGEMENTUL RISCULUI IN OPERAȚIUNILE DE LEASING

Conf univ dr Cristina Andreica

 

3. PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR MATERIALE IN EXPLOATATIILE AGRICOLE

Conf.univ.dr. Maria Mortan, Conf.univ.dr. Vicențiu Vereș

 

4 MĂSURI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ECONOMICE PE FILIERA VINULUI

Prof.univ.dr. Dan Boboc

 

5.PROVOCĂRI ALE MANAGEMENTULUI EDUCAȚIEI ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

Prof.univ.dr. Dan Boboc

 

6.EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE  ÎN ȘCOLILE DIN ROMÂNIA

Lector univ,dr. Liliana-Simona Todor, prof. Rodica Buzgău

 

 

7.MARKETING USED TO INFLUENCE DEVELOMPENT,

Prof.univ.dr.Stăncioiu Felicia , Prof.univ.dr. Ion Pârgaru

 

8.MANAGEMENTUL AMENAJARII SPAȚIULUI SILVIC DIN PROXIMITATEA BUCUREȘTIULUI

Prof.univ.dr.Mariana Iovițu, dr. Loredana Maria Popescu

 

9.CONSIDERATIONS REGARDING IMPROVEMENT OF MANAGERIAL COMPETENCIES

Dr. Florentina Ivanov

 

10.PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI ÎN ADMINISTRAȚIE

Drd  Gheorghe Păcurar

 

11 PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI IMM-URILOR

Drd. Alina Fărcaș

 

12.MANAGEMENTUL DEPOZITELOR BANCARE

Drd. Ionelia Diaconu, Daniel Craus

 

13.INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTELOR

George Mateescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportori:

 

1. Lect. univ. dr. Flavia Diana Nistor  –  Academia Comercială

2. Lect. univ. dr. Horia Tudor Andreica  –  Academia Comercială

 

 

 

 

                                   Secțiunea III

 

 Restructurare și performanță economică

în condiții de criză

 

Biroul secțiunii:

 

1. Prof. univ. dr. h.c. Florin Ionescu –  Universitatea Steinbeis, Germania

2. Prof. univ. dr. Corina Ene   -            Univ.  Hyperion București 

3  Prof. univ.dr. Mihai Ungureanu  -Univ.  Romano-Americană București

4. Lect. univ. dr. Todor Liliana        –  Academia Comercială Satu Mare

 

 

 

1.A FINANCIAL PERSPECTIVE ON POVERTY AND WEALTH

Prof.univ.dr.Gabriel Năstase, drd. Bogdan Pascu, Victor Adrian Troacă

 

2.ASPECTE ECONOMICE ȘI LEGISLATIVE ÎN COMBATEREA POLUĂRII

Conf.univ.dr. Dacinia Crina Petrescu, Conf.univ.dr. Ruxandra Mălina , Petrescu-Mag

 

3.THE ECOSYSTEM DEVELOPED BY PROPER WASTE MANAGEMENT

Lect.univ.dr.Angela Andreica, Conf.univ.dr. Romulus Andreica,

 

4.POLICY DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP AND CREATING JOBS IN SOUTH-MUNTENIA REGION

Lector univ.dr.ec. Loredana Maria Păunescu

 

5. CONSIDERATIONS REGARDING ESTABLISHING INVESTMENT EFFICIENCY BASED ON FEASIBILITY STUDY

PhD Associate Professor Mădălina Albu

 

6. MANAGEMENT FOR NATURAL RESOURCES WISELY DISTRIBUTED

Drd. Rashad Abbasov, Drd. Tural Karimov, Drd. Abuzarli Umid

 

7. MODELE DE ALOCARE PE PIEȚELE INTERNAȚIONALE

Drd Loredana Ionica Stan

 

8.CHELTUIELILE DE PROTECȚIA MEDIULUI ÎN CONTEXTUL EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Drd. Carmen Georgiana Badea ,Dr. Petrică Sorin Angheluță

 

9. THE PRESSURE DEVELOPED BY REGULATING GAS EMISSIONS IN THE AUTO INDUSTRY.

Drd. Marcela Mitriță, Drd. Daniela Păduraru, Drd. Raluca Georgescu

 

10. RISKS OF FORESTRY

Drd. Florin Octavian Matei

 

11. PRODUCTIVITY OF  NATURAL RESOURCES AT EUROPEAN LEVEL

Drd. Ovidiu Buzoianu, Drd.Evelina Petronela Bălu

 

12.ECONOMIC INEQUALITY IN TODAY’S SOCIETY

Drd.Evelina Petronela Bălu ,Prof.univ.dr.Gabriel Năstase, Victor Adrian Troacă

 

13. PROMOTING TOURISM GREEN- ESSENCE OF A CLEANER ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE

 Drd.Maria Roxana Cosma, Drd. Ovidiu Buzoianu,

 

14.CONDUITA AUDITORULUI PRIVIND RISCUL DE FRAUDĂ ÎN MISIUNILE DE AUDIT INTERN

 Drd.Geraldina Terezia Vajda

 

15.ESTIMAREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA DINAMICII EVAZIUNII FISCALE ÎN ROMÂNIA

Conf.univ.dr. Corina-Maria ENE, Conf.univ.dr. Marilena–Carmen Uzlău

 

 

 

 

 

 

Raportori:

1. Lect. univ. dr. Angela Andreica  –  Academia Comercială

2. Lect. univ. dr. Ciupac Ulici Maria –  Academia Comercială

 


 

Secțiunea IV

 

Tehnologia informației și comunicării - factor de dezvoltare durabilă

 

Biroul secțiunii:

 

1. Prof. univ. dr. Carmen Huzlău        - Univ. Hyperion București

2. Conf.univ dr Carmen Radulescu     -.ASE București

3. Lect. univ. dr. Daniel Ardelean          Academia Comercială Satu Mare

4. Lect. univ. dr. Maria Ciupac - Ulici– Academia Comercială Satu Mare

 

 

 

1. ECONOMIC UNIVERSITY GRADUATES – A VULNERABLE LABOR MARKET?

Lector univ.dr. Loredana Maria Păunescu

 

2.TECHNOLOGICAL RISK MANAGEMENT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

PhD Associate Professor Madalina Albu

 

3 THE CHALLENGES OF MEASURING INNOVATION PERFORMANCE

PhD Candidate Camelia-Beatrice Maerean

 

4. IMPORTANȚA  DREPTULUI  DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI PROTECȚIA SEMNELOR DISTINCTIVE

Lector univ,dr.Todor Liliana-Simona,prof. Dumitru Camelia

 

5. IMPROVING MANAGEMENT, REQUIREMENT OF THE SOCIO – ECONOMIC DEVELOPMENT PROCESSES. THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE IMPLICATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE FOR THIS PROCESS

Associate Professor PhD. Cristina Raluca Gh. Popescu , Professor PhD. Mihail Dumitrescu, Professor PhD. Gheorghe N. Popescu , Associate Professor PhD. Veronica Adriana A. V. Popescu

 

6. SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE

Dr. Violeta  Zaluțchi

 

7. THE IDENTIFICATION OF THE”VOICE OF THE CUSTOMER” THROUGH LEAN MANAGEMENT TOOLS

Asistent univ, Drd. Dinulescu Ruxandra

 

8. ANALIZA ELEMENTELOR DE NATURĂ SENZORIALĂ DIN MAGAZINUL SALTERRA

Drd. Daniela Păduraru, Daniel Craus

 

9. THE IMPACT OF ICT ON THE PERFORMANCE OF SMES IN ROMANIA VERSUS THOSE IN THE BUCHAREST-ILFOV REGION

Drd. Valentin Popa

 

10. METODE DECIZIONALE UTILIZATE IN MANAGEMENTUL OPERAȚIUNILOR DE LEASING

Ecaterina Mihaela Minzat 

 

11.APLICABILITATEA  METODOLOGIEI  ”LEAN MANAGEMENT” ÎN CONTEXT EUROPEAN – STADIUL CUNOAȘTERII METODOLOGIEI ÎN ROMÂNIA COMPARATIV CU RESTUL ȚĂRILOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

Asistent univ, drd. Dinulescu Ruxandra

 

12.MANAGEMENTUL INOVATIV AL SERVICIILOR DE TRANSPORT AERIAN

Dr. Cătălin Petruș 

 

13.GUIDELINES FOR DESIGNING A BUSINESS PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM

PhD Candidate Camelia-Beatrice Maerean

 

 

 

 

 

 

Raportori:

1. Conf. univ. dr. Romulus Andreica–  Academia Comercială

2. Lect. univ. dr. Liliana Simona Todor –  Academia Comercială

 

 

 

 

                                              Secțiunea V

 

 Cooperare și transfer de bune practici pentru know-how

 

 

Conf.univ.dr. Romulus Andreica – Academia Comerciala Satu Mare

2. Lector univ. dr. Tudor Andreica –  Academia Comerciala Satu Mare

3. Lect. univ. dr. Alexandru Bologa – Academia Comerciala Satu Mare

4. Dr. Samir Mahdy                           -- Blumberg Cairo

 

 

 

1.PROVOCARILE NEGOCIERII IN AFACERI IN CONTEXTUL GLOBALIZARI

Conf.univ.dr. Dacinia Crina Petrescu, Conf.univ.dr. Ruxandra Mălina Petrescu-Mag

 

2. REPERE INTERNAȚIONALE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ECOTURISMULUI

Asistent univ. dr., Gabriela Arionesei, Lector univ. dr. Pavel Stanciu

 

3. COMPETITIVE STRATEGIES AND PRACTICES IN A SUSTAINABLE ECONOMY

Conf. univ dr Mariana Eftimie

 

4. ENVIRONMENTAL PROTECTION IN OIL EXTRACTION AREAS

Drd.Tural Karimov, Drd. Rashad Abbasov, Drd.Laman Mammazada

 

5. RISCURI ECONOMICE IN CONTEXTUL GLOBALIZARII

Conf.univ.dr. Cornel Guțu

 

6. SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS THROUGH THE EUROPEAN FUNDS

Conf Univ Dr Mariana Eftimie

 

7. COMUNICAREA DE MEDIU ÎN ORGANIZAȚIILE AGROALIMENTARE

Conf.univ.dr. Maria Mortan, Conf.univ.dr. Vicențiu Vereș

 

 

8.ASPECTE ALE EDUCAȚIEI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Dr.Petrică Sorin Angheluță, Drd. Carmen Georgiana Badea

 

9. THE SUSTAINABLE STRATEGY FOR MANAGING NATURAL RESOURCES

Drd. Raluca Georgescu, Drd. Ionelia Diaconu, Drd.Marcela Mitriță

 

10. IMPACTUL ECONOMIC AL SCHIMBARILOR CLIMATICE

Conf.univ.dr. Cornel Guțu

 

11.MANAGEMENTUL RISCULUI PE PIAȚA ASIGURĂRILOR

Drd. Violeta  Simedre

 

12. VALORIFICAREA POTENTIALULUI ECOTURISTIC DIN BUCOVINA IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE

Lector univ. dr. Pavel Stanciu

 

13. PRESIUNEA ANTROPICĂ ASUPRA SPAȚIULUI SILVIC DIN JUDEȚUL PRAHOVA

Masterand Alexandru Gabriel Postolache

 

14MOTIVAȚIE ȘI DETERMINANȚI AI APLICĂRII PRINCIPIULUI PRUDENȚEI ÎN CONTABILITATEA ENTITĂȚILOR ȘI INFLUENȚA ACESTUI PRINCIPIU ASUPRA CONȚINUTULUI RAPORTĂRILOR FINANCIARE

Drd.Geraldina Terezia Vajda, DrdAndrei Mihai Cristea

 

15.ANALIZA PIEȚEI MUNCII DIN ROMÂNIA PRIN PRISMA ABSOLVENȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN DOMENIUL CONTABILITATE

Lector univ.dr. Liliana Paschia

 

Raportori:

1. Lect. univ. dr. Ciupac Ulici Maria –  Academia Comercială

2. Asist. univ. Sima Aurel - Academia Comercială

 

 

 

 

 

 

 

Articolele publicate in volumul coferintei:

 

Nr crt

Titlul

Autori

Pag

1.        

EFFICIENCY OF CHANGE

               

 

ANDREICA  Marin Marian NEACȘU, Eugen ALBU

1

2.        

the ecosystem developed by proper waste management

 

Romulus ANDREICA, Angela ANDREICA

 

7

3.        

Dezvoltarea managementului cunoștințelor în dezvoltarea regionala

 Romulus Andreica,

GhenadieCiobanu,

 

13

4.        

ASPECTE ALE EDUCAȚIEI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Petrică Sorin ANGHELUȚĂ,  CarmenGeorgiana BADE

 

24

5.        

INTERNATIONAL LANDMARKS REGARDING THE ORGANIZATION AND THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM

 

Gabriela ARIONESEI

Pavel STANCIU,

31

6.        

CHELTUIELILE DE PROTECȚIA MEDIULUI

ÎN CONTEXTUL EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

 Carmen Georgiana BADEA, Petrică Sorin ANGHELUȚĂ

36

7.        

ECONOMIC INEQUALITY IN TODAY’S SOCIETY

 

EvelinaPetronela BĂLU, Gabriel NĂSTASE, Victor Adrian TROACĂ

 

43

8.        

PRODUCTIVITY OF  NATURAL RESOURCES AT EUROPEAN LEVEL

 

Ovidiu BUZOIANU EvelinaPetronela BALU

 

48

9.        

PROMOTING TOURISM GREEN- ESSENCE OF A CLEANER ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE

 

Maria Roxana COSMA, Ovidiu BUZOIANU

 

53

10.     

MANAGEMENTUL DEPOZITELOR BANCARE

 

Ionelia DIACONU, Daniel CRAUS

 

58

11.     

the sustainable strategy for managing NATURAL RESOURCES

 

Raluca GEORGESCU, Ionelia DIACONU, Marcela MITRIȚĂ

 

65

12.     

Managementul amenajarii spațiului silvic din proximitatea Bucureștiului

Mariana IOVITU, Loredana Maria POPESCU

 

72

13.     

environmental protection in oil extraction areas

 

Tural KARIMOV, Rashad ABBASOV, LamanMAMMAZADA

 

79

14.     

the pressure developed by regulating gas emissions in the auto industry

 

Marcela MITRIȚĂ, Daniela PĂDURARU, Raluca GEORGESCU

 

86

15.     

A FINANCIAL PERSPECTIVE ON POVERTY AND WEALTH

Gabriel NĂSTASE, Bogdan PASCU, Victor Adrian TROACĂ

 

92

16.     

Analiza elementelor de natură senzorială din magazinul Salterra

Daniela PĂDURARU, Daniel CRAUS

 

100

17.     

MARK TO MARKET, A NEW WAY OF MARKETING ALL AVAILABLE RESOURCES

Ion PÂRGARU, Felicia STĂNCIOIU,Marian NEACSU

 

 

111

18.     

REDUCING CORRUPTION FOR BETTER OIL FIELDS MANAGEMENT

Maria Loredana POPESCU, Angela ANDREICA, Bogdan PASCU

 

116

19.     

PRESIUNEA ANTROPICĂ ASUPRA SPAȚIULUI SILVIC DIN JUDEȚUL PRAHOVA

Alexandru-Gabriel POSTOLACHE

 

122

20.     

Marketing used to influence develompent

 

Felicia STĂNCIOIU, Ion PÂRGARU, Marian NEACSU

 

129

21.     

IMPORTANȚA DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI

PROTECȚIA SEMNELOR DISTINCTIVE

Liliana-Simona TODOR, Camelia DUMITRU,

134

22.     

The impact of ICT on the performance of SMEs in Romania versus those in the Bucharest-

Ilfov region

 

 Valentin POPA

142

23.     

ECONOMIC UNIVERSITY GRADUATES – A VULNERABLE LABOR MARKET?

 

Loredana Maria PAUNESCU

149

24.     

EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN

ȘCOLILE DIN ROMÂNIA

Liliana-Simona TODOR, Rodica BUZGĂU,

153

25.     

THE IDENTIFICATION OF THE”VOICE OF THE CUSTOMER” THROUGH LEAN

MANAGEMENT TOOLS

 Ruxandra DINULESCU

157

26.     

SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS THROUGH THE

EUROPEAN FUNDS

 Mariana EFTIMIE

164

27.     

IDENTIFICAREA ”VOCII CLIENTULUI” CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR

LEAN MANAGEMENT

Ruxandra DINULESCU

 

168

28.     

COMPETITIVE STRATEGIES AND PRACTICES IN A

SUSTAINABLE ECONOMY

 Mariana EFTIMIE

175

29.     

ANALIZA TEHNICĂ ȘI PIAȚA FOREX

 Codruța FĂT,  Fănuța POP

180

30.     

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE MARKETING PRIN

INTERMEDIUL FACEBOOK-ULUI

 

Sorana VAIDĂHĂZAN

188

31.     

TECHNOLOGICAL RISK MANAGEMENT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

Mădălina ALBU

193

32.     

A study concerning macroeconomic correlations on the basis of ARIMA models

Ion PÂRȚACHI

201

33.     

RISKS OF FORESTRY

Florin Octavian MATEI

207

34.     

MANAGEMENT FOR NATURAL RESOURCES WISELY DISTRIBUTED

               

Rachad ABBASO, TURAL Karimov, ABUZARLI Umid

213

35.     

IMPORTANȚA DESTINATIILOR DE VIZITAT

 

Melinda PLEINER

217

36.     

APLICAREA TAXELOR INDIRECTE IN ASIA: O NOUA METODA DE ADAPTARE PANA IN 2025

Flavius RADAC

220

 

 

 

SPONSORI

APA NOVA București

Compania Transilvania de Tiparituri