FUNDAȚIA ACADEMIA COMERCIALĂ SATU MARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA ACADEMIA COMERCIALĂ

CENTRUL DE  EXCELENȚĂ

 

 

                                                                                                          

 

CONFERINȚA  INTERNAȚIONALĂ

 

DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN CONDIȚII DE INSTABILITATE ECONOMICĂ
Ediția a V-a

 

INTERNATIONAL CONFERENCE

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY
5th edition

JUNE 24 – 25 2016

 

 

Editors: prof. univ. dr. Marin Andreica

conf. univ. dr. Romulus Andreica

lect. univ. dr. Madalina Ecaterina Popescu

THE PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE

Cybernetics  MC Publishing House, Bucharest 2016

ISBN 978-606-92757-9-5
ACADEMIA COMERCIALĂ SATU MARE

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Prof. univ. dr. Marin Andreica               - ASE  București     Președinte

Prof. univ. dr. Florina Bran                    - ASE București

Prof. univ. dr. Sorin Briciu                    - Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia

Prof. univ. dr Paul Bocanete                    - Universitatea Tomis Constanta

Prof univ. dr.  Catalin Dobrea                - ASE București

Prof. univ. dr. Cosmin Dobrin               - ASE București

Prof. univ. dr. Ioan Gaf-Deac                - Biotera  Bucuresti

Prof. univ. dr. Nicolae Georgescu         - Univ. Alma Mater Sibiu

Prof. univ. dr. Daniela Hâncu                - ASE București

Prof. univ. dr. h.c. Florin Ionescu          - Univ. Steinbeis, Germania

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor               - ASE București

Prof. univ. dr. Mariana Iovitu                - ASE București

Prof. univ. dr. Mohammad Jaradat      - Universitatea „Bogdan Vod㔠Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Gherghe Lepadatu          - Universitatea Dimitrie Cantemir

Prof. univ. dr. Marian Năstase               - ASE București

Prof. univ. dr. Ion Pârgaru                     - Univ. Politehnica București

Prof. univ. dr. Ion Pârțachi                      - ASEM Chișinău

Prof. univ. dr. Nick Pavel                       - Ohio University, USA

Prof. univ. dr. Ion Popa                          - ASE București

Prof. univ. dr Titus Slavici                      - Univ Ioan Slavici Timisoara

Prof. univ. dr. Sever Spanulescu           - Universitatea Hyperion Bucuresti

Prof. univ. dr. Ionel Subic                     - Inst. of Agricultural Economics Belgrade

Prof. univ. dr. Alexandru Tașnadi         - ASE București

Prof. univ. dr. Mihai Aristotel Ungureanu - Univ. Romano Americană

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Conf. univ. dr. Romulus Andreica                   – Academia Comercială

Conf. univ. dr. Ioan Marian Miclăuș                –Academia Comercială

Conf. univ. dr. Cristina Andreica                     – Academia Comercială

Lect. univ. dr. Liliana Todor                            – Academia Comercială

Lect. univ. dr. Angela Andreica                       – Academia Comercială

Lect. univ. dr. Flavia Nistor                             – Academia Comercială

Lect. univ. dr. Tudor Andreica                         – Academia Comercială

Lect univ.dr. Maria-Lenuța Ciupac – Ulici      – Academia Comercială

Lect univ dr Madalina Ecaterina Popescu.       - ASE București

Drd. Eugen Albu                                               - ASE București


ACADEMIA COMERCIALA SATU MARE

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR

 

PROGRAMUL

CONFERINȚEI  INTERNATIONALE

DEZVOLTARE DURABILĂ

ÎN CONDIȚII DE INSTABILITATE ECONOMICĂ
Ediția a V-a

 

 

 

Secțiunea I

 

Dezvoltarea durabil㖠premiză a echilibrului sistemelor socio-economice

 

 

TITLU

AUTORI

PAG

 

1.       ADVANCES IN MODELING PROBLEMS OF RESOURCE ALLOCATION

 

1:Prof. univ. dr. Marin ANDREICA

2:Drd. Eugen ALBU

3:Drd. Loredana Ionica STAN

 

1

 

 1. A CORPUS LINGUISTIC ANALYSIS ON VOCATIONAL TRAINING

 

1:Lector univ. dr. Madalina Ecaterina POPESCU

 

9

3.       PRIORITIES IN PUBLIC AUTHORITIES MANAGEMENT

 

1: Drd. Gheorghe PĂCURAR

2: Drd. Florentina IVANOV

 

14

4.       A NEURAL NETWORK APPROACH FOR MODELLING AMBIGUITY IN KNOWLEDGE TRANSFER

1:Drd. Florentina IVANOV

2:Drd. Gheorghe PĂCURAR

 

22

5.       GREEN ECONOMY – THE SOURSE FOR A SUSTAINABLE GROWTH

 

1: Conf. univ. dr. Romulus ANDREICA

2: Lector univ. dr. Angela ANDREICA

 

30

6.       INFORMATIZAREA INSTITUȚIILOR PUBLICE  ȘI INTERCONECTAREA ACESTORA

1:Lector univ. colab. dr. Ionel TORJA

 

34

 

7.       RECURSION RELATIONSHIP BETWEEN  BPR AND IT_CLOUD COMPUTING

 

1: Conf. univ. dr. Titus PÎRCĂLAB

44

 1. CLUSTERUL, ELEMENT AL CREȘTERII ECONOMICE. PRACTICI ALE CLUSTERELOR ÎN UE

 

 

1: CS III Florina POPA

 

 

49

 1. ANALIZA ȘI EVALUAREA RISCULUI DE FALIMENT LA SC CURIER PROD DDV SRL

 

1: Conf. univ. dr. Gabriel NĂSTASE

2: Dr. Violeta ZALUȚCHI

3: Drd. Eugen ALBU

 

60

 

 1. PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT AL UNEI ÎNTREPRINDERI. STUDIU DE CAZ LA SC 8 MARTIE SA BUCUREȘTI

 

1:Conf. univ. dr. Gabriel NĂSTASE

2:Conf. univ. dr. Cristina ANDREICA

3:Drd. Ionica Loredana STAN

66

11.    IMPLICAȚIILE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ  

1:Drd. Petrică Sorin ANGHELUȚĂ

2:Drd.Carmen Georgiana BADEA

3:Drd. Elena Irina ELISIEVICI

 

76

12.    COMPARATIVE STUDY OF THE BEEKEEPING SECTOR IN ROMANIA AND EUROPE

 

1:Drd. Georgiana-Raluca LĂDARU

2:Drd. Florian MARIN

3:Drd. Artur Lucian BRAILEANU

 

83

13.    STRATEGIA EUROPA 2020 ÎNTR-UN CONTEXT MARCAT DE INEGALITĂȚI

1: Drd. Florian MARIN

2: Drd. Georgiana-Raluca LĂDARU

 

92

 

14.    BIOECONOMY

1:Lector Univ. Dr. Anca Costea DUNARINȚU

 

101

15.     ANALIZA IMPACTULUI  STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA ASUPRA ECONOMIEI LOCALE

1 Prof. Univ.  Dr. Ion PÂRGARU

2. Drd. Ileana MILEA

 

105

 

 

 

 

 


 

Secțiunea II

 

Dezvoltarea culturii antreprenoriale

pentru un management performant

 

 

TITLU

AUTORI

PAG

1.       CARACTERISTICILE STILULUI PUBLICITAR UTILIZAT ÎN DOMENIUL ECONOMIC

 

1:Ec. Sorana VĂIDĂHĂZAN

113

2.       REFLECȚII PRIVIND INFLUENȚA UTILIZĂRII RESURSELOR REGENERABILE ASUPRA DEZAVOLTĂRII DURABILE A JUDEȚULUI SATU MARE

 

1:Drd. Violeta BRAN

119

3.       LEADERSHIP STYLE VERSUS LEADERSHIP TYPOLOGY

1:Conf. univ. dr. Romulus ANDREICA

2:Lector univ. dr. Angela ANDREICA

3:Drd. Raluca GEORGESCU

 

127

4.       THE RELATION BETWEEN GOVERNANCE, MANAGEMENT AND LEADERSHIP

 

1:Drd. Raluca GEORGESCU

2:Drd. Bogdan PASCU

3: Drd. Ionuț Victor RĂTEZANU

 

134

5.       CONTRACTE SPECIALE DE COMERȚ INTERNATIONAL

 

1:Lector Univ. Dr. Ovidiu Horia MAICAN

 

140

6.      TITLURILE DE CREDIT

1: Lector univ, dr. Ovidiu Horia MAICAN

148

 

7.       EVOLUTION OF PHARMACEUTICAL MARKET

 

1 : Conf. univ. dr Ioan Alin NISTOR

 

156

/

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Secțiunea III

 

 Restructurare și performanță economică

în condiții de criză

 

TITLU

AUTORI

PAG

 1. MASS-MEDIA MODERNĂ  – AUXILIAR ECONOMIC ÎN DEZVOLTAREA AFACERILOR DE SUCCES

 

1:Ec. Sorana VĂIDĂHĂZAN

162

 1. ROLUL CULTURII ORGANIZAȚIONALE ÎN MANAGEMENTUL RISCULUI OPERAȚIONAL

 

1:Drd Violeta Mihaela GRECU (SIMEDRE)

167

 1. DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL CULTURE INSIDE SERVICES ORGANIZATIONS

 

1:Lector univ. dr. Gheorghe ALEXANDRU

172

 1. ABORDAREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR CONTABIL MODERN

 

1:Conf. univ. dr. Lacramioara HURLOIU

2:Conf. univ dr. Bianca RUSU

3:Lector univ. dr. Mariuta SERBAN

4:Lector univ.dr. Iulian HURLOIU

 

177

 1. MANAGEMENTUL FINANCIAR DIN PERSPECTIVA CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU

 

1:Conf. univ. dr. Bianca RUSU

2:Conf. univ dr. Lacramioara HURLOIU

3:Lector univ. dr. Iulian HURLOIU

4:Lector univ.dr. Mariuta SERBAN

 

183

 1. OPTIMISATION OF SERVICE PROVISION PROCESSES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 

1:Lector univ. dr. Gheorghe ALEXANDRU

 

194

 1. NEW INDICATORS ON THE LABOR MARKET IMPROVED ABSORPTION UNIVERSITY GRADUATES

 

1:Asist. univ. dr. ec. Loredana-Maria PĂUNESCU

 

199

 1. ECHILIBRUL, OPTIMUL ECONOMIC ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ DURABILĂ

 

1:Asist. univ. dr. Sorin Adrian CIUPITU

204

 1. ROLUL PREȚULUI ÎN DEMERSUL DE FUNDAMENTARE A STRATEGIEI

 

1:Prof. univ. dr. Vasile DEAC

2:Prof. univ. dr. Florea PÎRVU

3:Lect. univ. dr. Mihai VRÎNCUȚ

 

212

 1. COMPETITIVITATE PRIN DIFERENȚIERE

 

1:Prof. univ. dr. Vasile DEAC

2:Lect. univ. dr. Mihai VRÎNCUȚ

3:Lect. univ. dr. Oana PĂUN

4:Drd. Sorin PĂUN

221

 1. EVALUAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ECOTURISTICE SĂLĂJENE UTILIZÂND MODELUL DE REGRESIE LINIARĂ

 

1:Asist. univ.dr. Alina GHEORGHE

 

229

 1. PREȚUL – ELEMENT AL MARKETINGULUI MIX

 

1:Prof. univ.dr. Vasile DEAC

2:Prof. univ.dr. Florea PÎRVU

3:Asist. univ.dr. Alina GHEORGHE

 

237


 

Secțiunea IV

 

Tehnologia informației și comunicării - factor de dezvoltare durabilă.

 

TITLU

AUTORI

PAG

 

1.       PERSPECTIVELE CONSUMULUI DE PETROL ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

 

1:Drd. Laman MAMMADZADA

2:Drd. Umid ABUZARLI

 

245

2.       OPȚIUNI STRATEGICE PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN DIFERITE SECTOARE ALE ACTIVITĂȚII ECONOMICE

 

1:Drd. Umid ABUZARLI

2:Drd. Laman MAMMADZADA

 

251

3.       INFLUENȚA PETROLULUI ÎN RELAȚIILE SOCIALE ÎN ȚĂRILE PRE-EMERGENTE

 

1:Drd. Tural KARIMOV

2:Drd. Rashad ABBASOV

 

257

4.       EVOLUȚIA RESURSELOR PETROLIERE ÎN TANDEM CU SITUAȚIA ECONOMICĂ ACTUALĂ

 

1: Drd. Rashad ABBASOV

2: Tural KARIMOV

 

266

5.       FOUNDAMENTATION OF COMMUNICATION STRATEGY FOR NORHERN DOBROGEA TOURISTIC DESTINATION

 

1:Drd. Maria Roxana COSMA

2:Drd. Alexandru NEGREA

 

273

6.       ANALIZA INEGALITĂȚILOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL UE

 

1:Drd. Ovidiu BUZOIANU

2:Drd. Marcela MITRIȚĂ

3:Drd. Bogdan PASCU

 

280

7.       PERFORMANȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

 

1:Lector univ. colab. dr. Ionel TORJA

 

287

 

 

 


 

Secțiunea V

 

 Cooperare și transfer de bune practici pentru know-how

 

 

TITLU

AUTORI

PAG

 

1.       GUVERNANȚA CORPORATIVĂ REVIZUITĂ DUPĂ CRIZA ÎNCEPUTĂ ÎN 2007

 

1:Drd. Alexandru BODISLAV

2:Drd. Alexandru NEGREA

3:Drd. Evelina Petronela BĂLU

 

299

2.       RESURSELE DE ENERGIE PRIMARĂ ÎN CONTEXTUL PROTEJĂRII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 

1:Drd. Carmen Georgiana BADEA

2:Drd. Petrică Sorin ANGHELUȚĂ

3:Drd. Elena Irina ELISIEVICI

 

306

3.       CREATING BUSINESS EXCELLENCE AND UNITARY MANAGEMENT TOOLS

 

1: Conf univ. dr. Vicențiu VEREȘ

2: Drd. Cristian CRISTU

3: Drd. Mihaela CRISTU

 

314

4.       STRATEGIC IMPLEMENTATION OF RESOURCE PLANNING

 

1: Conf. univ. dr. Maria MORTAN 

2: Drd. Cristian CRISTU

3: Drd. Mihaela CRISTU

 

319

5.      ADVANCES  IN MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS

1: Drd. Catalin Alexandru BARBU

 

323

6.       PROGRESSES IN OPEN IDENTITY MANAGEMENT SYSTEMS
FOR THE BANKING SECTOR

 

1: Drd. Ion-Petru POPESCU

329

7.      CONTROVERSY ON THE DEFINITION OF SMEs

 

1:ION PÂRGARU ,

2: Dr. ALEXANDRU DRĂGAN

342

8.       AN INNOVATIVE BUSINESS PLAN IN THE STRATEGIC PLANING OF A SMEsCONTEXT

 

1:PhD. ALEXANDRU DRĂGAN

350

 

9. SUPRAVEGHEREA FINANCIARĂ UNITARĂ ÎN PAS CU GLOBALIZAREA

 

1: Drd. Ioana Pop-Radu

 

361

 

 

 

SPONSORI

Compania Transilvania de Tiparituri