CONFERINȚA  INTERNAȚIONALĂ

 

DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN CONDIȚII DE INSTABILITATE ECONOMICĂ
Ediția a IV-a

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY
4th edition

EDITURA CIBERNETICA  MC  BUCUREȘTI 2015

ISBN  978-606-8288-18-5 

26 – 27 iunie 2015

Satu Mare


ACADEMIA COMERCIALĂ SATU MARE

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

 

Prof. univ. dr. Marin Andreica             

ASE  București     Președinte

Prof. univ. dr. Florina Bran                   

ASE București

Prof. univ. dr. Sorin Briciu                    

Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia

Prof. univ. dr Paul Bocane                

Universitatea Tomis Constanta

Prof univ. dr,  Drago Cvijanovic         

Inst. of Agricultural Economics    Belgrade

Prof. univ. dr. Cosmin Dobrin              

ASE București

Prof. univ. dr. Ioan Gaf Deac 

USH  Bucuresti

Prof. univ. dr. Nicolae Georgescu        

Univ. Alma Mater Sibiu

Prof. univ. dr. Daniela Hâncu                

ASE București

Prof. univ. dr. h.c. Florin Ionescu        

Univ. Steinbeis, Germania

Prof. univ. dr. Mariana Iovitu               

ASE București

dr. Peter Langer                                     

European Danube Academy

Prof. univ. dr. Gherghe Lepadatu      

Universitatea Dimitrie Cantemir

Prof. univ. dr. Marian Năstase                

ASE București

Prof. univ. dr. Marin Oprițescu               

Universitatea din Craiova

Prof. univ. dr. Ion Pârgaru                      

Univ. Politehnica București

Prof. univ. dr. Ion Pârțachi                      

ASEM Chișinău

Prof. univ. dr. Nick Pavel                       

Ohio University, USA

Prof. univ. dr. Ion Popa                            

ASE București

Prof. univ. dr Titus Slavici                      

Univ Ioan Slavici Timisoara

Prof. univ. dr. Sever Spanulescu            

Universitatea Hyperion Bucuresti

Prof. univ. dr. Ionel Subic                      

Inst. of Agricultural Economics Belgrade

Prof. univ. dr. Alexandru Tașnadi          

ASE București

Prof. univ. dr. Mihai Aristotel Ungureanu     

Univ. Romano Americană

Prof. univ. dr. Mohammad Jaradat      

Universitatea „Bogdan Vod㔠Cluj Napoca

COMITETUL DE ORGANIZARE:

 Conf. univ. dr. Romulus Andreica             – Academia Comercială

Conf. univ. dr. Ioan Marian Miclăuș           – Academia Comercială

Conf. univ. dr. Cristina Andreica                – Academia Comercială

Lect. univ. dr. Liliana Todor                       – Academia Comercială

Lect. univ. dr. Angela Andreica                  – Academia Comercială

 

Lect. univ. dr. Flavia Nistor                        – Academia Comercială

Lect. univ. dr. Tudor Andreica                    – Academia Comercială

Lect univ.dr.Maria Lenuța Ciupac Ulici      –Academia Comercială

Drd. Eugen Albu                                            ASE București


ACADEMIA COMERCIALA SATU MARE

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR

 

DEZVOLTARE DURABILĂ

ÎN CONDIȚII DE INSTABILITATE ECONOMICĂ
Ediția a IV-a

 

Secțiunea I

 

Dezvoltarea durabil㖠premiză a echilibrului sistemelor socio-economice

 

Biroul secțiunii:

 

1. Prof. univ. dr. Florina Bran       –  ASE București

2. Prof. univ. dr. Mihai Ungureanu  -  URA București

3. Prof. univ. dr. Marin Andreica –  ASE Bucuresti

4. Prof. univ. dr. Ionel Subic      -  IAE Belgrad

 

1.GLOBALIZAREA – MOTOR AL CREȘTERII ECONOMICE

1: Prof.univ.dr. Mariana IOVIȚU 2: Asist.univ.dr. Dumitru Alexandru BODISLAV   3: Drd. Amelia DIACONU

1

2.PROJECTION FOR ROMANIA DANUBE STRATEGY

1:Dr. Peter LANGER 2:Prof.univ.dr. Marin ANDREICA 3: Drd.Eugen ALBU

7

3.POLITICI FISCAL - BUGETARE PUBLICE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ DURABILĂ ÎN ROMÂNIA

1: Conf. Univ. dr. Iosif MOLDOVAN

12

4.INDICELE GLOBAL AL ECONOMIEI VERZI

1: Drd. Aurelia Gabriela ANTONESCU  2: Drd. Sorin Petrică ANGHELUȚĂ

20

5. ABORDAREA SECTORIALĂ A GESTIUNII DEȘEURILOR

1: Drd. Ionuț Victor RĂTEZANU 2: Drd. Bogdan PASCU

26

6. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DE MARKETING ÎN DOMENIUL TURISMULUI

1: Drd. Maria Roxana COSMA

31

7. INOVARE ȘI TRANSFER DE CUNOAȘTERE ÎN UNIVERSITĂȚILE DIN ROMÂNIA

1: Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE 2: Dr. Dan C. BADEA 3: Ec. Carmen Georgiana BADEA

36

8.SITUAȚIA ECONOMICĂ ACTUALĂ – POSIBIL AVANTAJ COMPETITIV

1: Drd. Amelia DIACONU 2: Prof.univ.dr. Mariana IOVIȚU 3: Asist.univ.dr. Dumitru Alexandru BODISLAV

47

9.SECOLUL ECONOMIEI INFORMAȚIEI

1: Conf.univ.dr. Romulus ANDREICA 2: Lect.univ.dr. Angela ANDREICA

52

10.PRESIUNEA INTERNETULUI ASUPRA ECONOMIEI GLOBALE

1: Lect.univ.dr. Angela ANDREICA 2: Conf.univ.dr. Romulus ANDREICA

57

11.PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII ECONOMIEI INTELIGENTE ÎN ROMÂNIA ȘI POLITICILE ACTIVE DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ

1: Conf.univ.dr. Mihaela Roberta STANEF 2: Dr. Ghenadie CIOBANU

3: Conf.univ.dr. Alina Ștefania CHENIC

63

12.LOCURILE DE MUNCĂ DIGITALE ȘI VIRTUALE ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ ȘI POSIBILITĂȚI DE ATRAGERE A INVESTIȚIILOR ȘI DEZVOLTARE A SERVICIILOR FINANCIARE LA NIVEL REGIONAL

1: Dr. Ghenadie CIOBANU

74

13.ADAPTAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE A SOCIETĂȚILOR COTATE LA BURSĂ ÎN CONDIȚIILE ECONOMIEI ACTUALE

1: Lect.univ.dr. Maria Loredana POPESCU 2: Lect.univ.dr. Antoniu PREDESCU

87

14.UTILIZAREA IMPOZITĂRII INDIRECTE CA PÂRGHIE PENTRU STIMULAREA CREȘTERII ECONOMICE ÎN CONDIȚII DE INSTABILITATE ECONOMICĂ

1: Lect.univ.dr. Maria Loredana POPESCU 2: Lect.univ.dr. Antoniu PREDESCU

93

15.ROLUL INFORMAȚIEI FINANCIAR-CONTABILE ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A FIRMEI

1: Conf.univ.dr. Elena DIACONU

98

16.INDICATORI HIBRIZI PENTRU O ECONOMIE EMERGENTĂ

1: Asist.univ.dr. Dumitru Alexandru BODISLAV

107

17. PRACTICILE ANTICONCURENȚIALE

1: Lect.univ.dr. Ovidiu Horia MAICAN

112

18.INTERMEDIEREA ÎN DREPTUL CIVIL ȘI COMERCIAL

1: Lect.univ.dr. Ovidiu Horia MAICAN

121

19.DEVELOPING A METHODOLOGY FOR TESTING THE RELATIONSHIP BETWEEN TAX LITERACY AND THE LEVEL OF TAX COMPLIANCE

1: Dr. Ramona-Anca NICHITA

132

20.ELABORAREA PROCESULUI DECIZIONAL

1: Conf. univ. dr. Ioan Marian Miclăuș 2: Ec. Mircea Marian Miclăuș

136

 

Raportori:

1. Conf. univ. dr. Ioan Marian Miclăuș  –  Academia Comercială

2. Lect. univ. dr. Madalina Ecaterina Ppescu  –  Academia de Studii Economice

 

 


 

 

Secțiunea II

 

Dezvoltarea culturii antreprenoriale

pentru un management performant

 

Biroul secțiunii:

 

1 Prof. univ. dr. Ion Pârgaru         – Universitatea Politehnică Bucuresti

2 Prof. univ. dr. Ion Pârțachi              – ASEM Chișinău

3 Conf. univ. dr. Ioan Marian Miclauș– Academia Comercială Satu Mare

4 Lect. univ. dr. Angela Andreica – Academia Comercială Satu Mare

 

 

1.THE ACADEMIC GRADUATES PROFESSIONAL INSERTION ON THELABOUR MARKET AMID THE DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE ECONOMY

1:Asist.univ.dr. Loredana Maria PAUNESCU

144

2. THE LABOR MARKET AT NATIONAL AND REGIONAL LEVEL IN TERMS OF ECONOMIC INSTABILITY

1:Asist.univ.dr. Loredana Maria PAUNESCU

148

3.VIRTUAL MANUFACTURING LINES: A MODERN TOOL FOR INDUSTRY AND EDUCATION

1: prof.univ.drFlorin IONESCU 2: Dragos AROTARITEI 3: George CONSTANTIN 4: Radu DOBRESCU 5: Kostadin KOSTADINOV, 6 : Florin STRATULAT, 7: Dan STEFANOIU

155

4.CRIPTOMONEDELE O REALITATE A ZILELOR NOASTRE

1: Conf.univ.dr. Codruța FĂT,2: Conf.univ.dr. Fănuța POP

167

5. INFLUENCE FACTORS OF ENDOGENOUS GROWTH

1: drd. Florina POPA

173

6.THE CONNECTION BETWEEN THE SECOND ORDER HOLOMORPHIC JETS BUNDLE AND THE ECONOMETRIES

1:  Violeta ZALUTCHI

179

7.FISCAL MULTIPLIERS IN DEVELOPING COUNTRIES: REVIEW OF

THE RECENT LITERATURE

1:drd. Abdellah ABAIDA, 2: Prof.univ.dr. ABDOUNI Abdeljabbar

185

8.IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN HDI AND HAPPINESS INDEX?

1:CS 1 Dr. Mărioara IORDAN, 2: Lector univ. dr. Maria-Lenuța CIUPAC-ULICI

192

9. MATHEMATICS OPENS NEW HORIZONS

1: Valerica Doina MUNTEAN

198

Raportori:

1. Conf. univ. dr. Mariana Militaru  –  USH

2. Lect. univ. dr. Horia Tudor Andreica  –  Academia Comercială


 

Secțiunea III

 

 Restructurare și performanță economică

în condiții de criză

 

Biroul secțiunii:

 

1. Prof. univ. dr. h.c. Florin Ionescu –  Universitatea Steinbeis, Germania

2. Prof. univ. dr.Tasnadi Alexandru – ASE – Bucuresti

3. Prof. univ. dr. Corina Ene   -   Univ.  Hyperion Bucuresti

4. Lect. univ. dr. Todor Liliana        –  Academia Comercială Satu Mare

 

1.MARKET INTEREST RATE PASS THROUGH MECHANISM TO BANK’S RETAIL RATES IN PAKISTAN

1: PhD. Student Bashir AHMAD

219

 

 

 

2.DINAMICA INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA CRIZEI ECONOMICE

1: Drd. Elena Rusu

234

 

 

 

3.MANAGEMENTUL CALITATIV AL INFORMAȚIEI ȘI  SECURITATEA INFORMAȚIILOR

1: Lector univ. dr. Alin Titus PÎRCĂLAB

240

 

 

 

4. TO MEASURE OR NOT TO MESURE PUBLIC SECTOR PERFORMANCE

1: Lect. univ. dr. Diana Marieta MIHAIU

253

 

 

 

5.THE LENDING INDICATORS ANALYSIS IN THE ROMANIAN BANKS IN THE PERIOD OF RESTRUCTURING INTERNATIONAL REGULATIONS

 1: Lect. univ. dr. Ioana Raluca SBÂRCEA

259

 

 

 

6.ROLUL TURISMULUI RURAL IN DEZVOLTAREA ECONOMIEI JUDETULUI DÂMBOVIȚA

1:Prof. univ. dr. Ion PARGARU 2: Ileana MILEA

265

 

 

 

7.ASPECTE ECONOMICE ȘI ECOLOGICE ÎN GESTIONAREA DEȘEURILOR. STUDII CAZ

1: Drd. Bogdan PASCU 2: Drd. Ionuț Victor RĂTEZANU

270

 

 

 

8.TURISMUL RURAL – O ȘANSĂ PENTRU DEZVOLTAREA RURALĂ ÎN ROMÂNIA  

1:Drd. Maria Roxana COSMA 2:Drd. Ovidiu BUZOIANU

276

 

 

 

9.FACTORI CARE AU FAVORIZAT DEZVOLTAREA ECONOMIEI VERZI

1: Drd. Aurelia Gabriela ANTONESCU  2: Drd. Sorin Petrică ANGHELUȚĂ

284

 

 

 

 

 

 

 

Raportori:

1. Lect. univ. dr. Angela Andreica  –  Academia Comercială

2. Lect. univ. dr. Ciupac Ulici Maria –  Academia Comercială


Secțiunea IV

 

Tehnologia informației și comunicării - factor de dezvoltare durabilă.

 

Biroul secțiunii:

 

1. Prof. univ. dr. Sever   Spanulescu      -      Univ. Hyperion Bucuresti

2. Conf. Univ. dr. Ildiko Ioan              -    ASE București

3. Lect. univ. dr. Flavia Nistor       -      Academia Comercială Satu Mare

4. Lect. univ. dr. Maria Ciupac - Ulici– Academia Comercială Satu Mare

 

 

1.REDUCEREA COSTURILOR DE FUNCȚIONARE PRIN EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE

1: Prof. univ. dr. Ion PÂRGARU 2: Asist. univ. drd. Ionel TORJA

289

 

 

 

2.REDUCEREA COSTURILOR DE FUNCȚIONARE PRIN EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

1: Asist. univ. drd. Ionel TORJA

296

 

 

 

3.METODA COSTULUI OBIECTIV – BAZĂ DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR STRATEGICE

1:Prof. univ. dr. Florea PÎRVU 2: Prof. univ. dr. Vasile DEAC 3:Lector univ. dr. Aurelia STĂNESCU

303

 

 

 

4.STRATEGII DE FIRMA

1: Drd. Robert-Constantin PANAIT

311

 

 

 

5.THE ROLE OF PRICE SUBSTANTIANTION IN PROCUREMENT AND MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES

1: Drd. Oana PĂUN 2: Drd. Sorin PĂUN 3: Prof.univ.dr. Elisabeta NICORESCU

317

 

 

 

6.INFLUENCE FACTORS OF ENDOGENOUS GROWTH

1: CSIII Florina POPA

323

 

 

 

7.INFLUENCE FACTORS AND ORGANIZATIONAL CONSEQUENCES OF STRESS IN THE 21 ST CENTURY1

1: Asistent Universitar Gabriel Cristian Bajenaru

329

 

 

 

8. MODALITATE PRACTICĂ DE IMPLEMENTARE A MANAGEMENTULUI DE PROIECT BAZAT PE LANȚUL CRITIC LA NIVELUL UNEI COMPANII

1: Conf. univ. Dr Mihai VRÎNCUȚ

333

 

    

 

9.RESURSELE BUGETULUI UE IN PERIOADA 2007 – 2012

1 :Conf. univ. dr. Daniela BEJU, 2 : Ec. Octavian CIUPAC-ULICI

341

 

 

 

10. THE LIMITS OF ECONOMIC LIBERALISM

1:Ec. Sorana VAIDĂHĂZAN

349

Raportori:

1. Conf. univ. dr. Romulus Andreica–  Academia Comercială

2. Lect. univ. dr. Liliana Simona Todor –  Academia Comercială

 


Secțiunea V

 

 Cooperare și transfer de bune practici pentru know-how

 

 

1  Conf.univ.dr. Romulus Andreica – Academia Comerciala Satu Mare

2. Lector univ. dr. Mădălina Popescu – ASE București

3. Lect. univ. dr. Alexandru Bologa – Academia Comerciala Satu Mare

4. Lect. univ. dr. Tudor Andreica    – Academia Comerciala Satu Mare

 

 

1.ESTE ROMÂNIA O ȚARĂ ATRACTIVĂ PENTRU INVESTITORII STRĂINI?

1: Drd. Elena RUSU

353

 

 

 

2.ROLUL CAPITALULUI UMAN ȘI AL CAPITALULUI SOCIAL IN CONVERGENȚA REGIONALĂ: SCURTĂ REVIZUIRE A LITERATURII DE SPECIALITATE

1: Asist. univ. dr. Anca MUNTEANU

365

 

 

 

3.INFLUENTA COSTURILOR ASCUNSE ASUPRA PERFORMANTEI SOCIO-ECONOMICE

1:  Conf. univ. dr. Anamari-Beatrice STEFAN

366

 

 

 

4.CRIZA DATORIILOR SUVERANE IN UE28: PIGS SAU GIPSI?

1: Conf. univ. dr. Calin-Adrian Comes

372

 

 

 

5.TEORIILE PRIVIND ISD IN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL

1: Asist. univ. dr. Paula NISTOR

376

 

 

 

6.STANDARDUL XBRL SOLUȚIE DE NOUTATE IN SPRIJINUL CONTABILITĂȚII 

1: Lect.univ .dr Horia Tudor Andreica

382

 

 

 

7.HIGHLIGHTS REGARDING THE PUBLIC EXTERNAL AUDIT EXERCISED BYTHE SUPREME AUDIT INSTITUTIONS (SAI) FROM THE EU MEMBER STATES

1: Lect. Dr. Asociat Florina-Maria TĂVALĂ

386

 

 

 

8.EVALUAREA OPORTUNITATILOR MEDIULUI DE AFACERI

1: Conf. univ. dr. Ioan Marian MICLĂUȘ 2: Ec. Mircea Marian MICLĂUȘ

393

 

 

 

9.ARBORELE IDU

1: CS 1 Dr. Mărioara IORDAN,2: Lector univ. dr. Maria-Lenuța CIUPAC-ULICI2

399

 

 

 

10.PRACTICA LANȚULUI CRITIC ÎN ROMÂNIA – REZULTATE CONCRETE ALE IMPLEMENTĂRII CCPM ÎN CADRUL UNEI COMPANII DE CONSTRUCȚII

1:Conf. univ. drMihai VRÎNCUȚ

408

 

 

 

11. SHOULD HAPPINESS BE A KEY MEASURE OF DEVELOPMENT? 

AN INTRODUCTION IN LITERATURE REVIEW

 

Prof.univ.dr. Gregor Brüggelambert, Lect.univ.dr. Maria-Lenuța CIUPAC-ULIC,

Conf.univ.dr. Ioan Alin NISTOR

 

414

 

Raportori:

1. Lect. univ. dr. Ciupac Ulici Maria –  Academia Comercială

2. Asist. univ. Sima Aurel - Academia Comercială

 

SPONSORI

W.F.M.C.-West  Facility Management Company  SRL

Compania Transilvania de Tiparituri